نسخه جدید و آپدیت شده ویندوز اکس پی Microsoft Windows XP Professional SP3 Corporate Integrated June 2009

Windows® XP Service Pack 3(به اختصار به آن SP3 می گوییم) شامل جدیدترین بروزرسانی های این سیستم عامل است، علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد. این مقاله رسمی خلاصه ای از تغیرات صورت گرفته در Windows XP SP3 می باشد. (برای خواندن ادامه مقاله رسمی مایکروسافت جهت بررسی کلی نسخه سوم سرویس پک ویندوز طح، لطفا به ادامه مطلب بروید)

مقدمه
مایکروسافت بدون وقفه در حال تلاش است تا امنیت سیستم عامل هایش را بهبود ببخشد، امنیت و پایداری سیستم عامل Windows، برای همین این بخش سعی می کند، مایکروسافت بروزرسانی ها را توسعه بدهد، اصلاحات را، و دیگر اصلاحیه ها را که به وسلیه مشترکین به کمپانی مایکروسافت گزارش داده می شود. برای آسان تر کردن برای مشتریان،این اصلاحیه ها افزایش پیدا می کنند، مایکروسافت در فواصل معین در یک بسته مجزا ترکیب می کند، و آن را در یک بسته برای همه مشتریان سیستم عامل ویندوز در دسترس قرار می دهد، به این بسته ها service packs می گویند.

Windows® XP Service Pack 3 شامل جدیدترین بروزرسانی ها است، شامل Security Update (بروزرسانی امنیتی) و hotfixes (اصلاحیه ها) می باشد. هچنین شامل تعدادی از بخش های خارج از انتشار ها و علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد.
Windows® XP Service Pack 3 یک خط مبنا است برای تمام مشترکینی که هنوز از Windows® XP استفاده می کنند، برای مشتریان که از جدیدترین نسخه از ویندوز XP (منظور جدیدترین آپدیت های دریافت شده) استفاده می کنند Windows® XP Service Pack 3 می تواند شکاف های بسیار بزرگی را در Windows® XP پر کند، برای مثال شخصی که Automatic Windows Update را غیر فعال می کند، جدیدترین آپدیت ها در پنجره Windows Update برایش در دسترس نخواهد بود.
و توسعه دهندگان سرویس پک دوست دارند، در آخرین زمان ها قبل از منتشر شدن (نسخه نهایی)، آن را مورد آزمایش قرار دهند، و مایکروسافت برای راحتی مشتریانش این کار را انجام می دهد، کاربران احتیاج ندراند تا برای سه تا چهار سال آپدیت های Windows® XP را نصب کنند، و یا اینکه شریک شوند برای دریافت جدیدترین بروزرسانی ها. بروز رسانی ها خط مبانی هستند برای آزمایش سخت افزار و برنامه ها، این مقالهع به طور کلی یک نگاهی به Windows® XP Service Pack 3 دارد و دید کلی برای مشتریانی است که می خواهند Windows® XP Service Pack 3 داشته باشند

Service Pack 3 چیست
3 شامل جدیدترین بروزرسانی ها است، شامل Security Update (بروزرسانی امنیتی) و hotfixes (اصلاحیه ها) می باشد. هچنین شامل تعدادی از بخش های خارج از انتشار ها و علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد. سرویس پک 2 ویندوز XP در August 2004 منتشر شد (نزدیک به 4 سال پیش) از آن وقت به بعد، مایکروسافت صدها بروزرسانی منتشر کرده است. Windows XP SP3 شامل همه این بروز رسانی ها خواهد بود.
مایکروسافت ویژگی مهمی از Windows Vista به Windows XP SP3 اضافه نکرده است. به هر حال SP3 شامل Network Access Protection (به اختصار NAP) است، که این کمک می کند برای سازمان دهی در استفاده از Windows XP برای استفاده از قابلیت های جدید Windows Server® 2008 می تواند کمک بکند. به اضافه اینکه SP3 شامل Microsoft Windows Internet Explorer 7.0 نمی باشد، برای اطلاعات بیشتر درباره Microsoft Windows Internet Explorer 7.0، ببینید...

نسخه جدید و آپدیت شده ویندوز اکس پی Microsoft Windows XP Professional SP3 Corporate Integrated June 2009

Windows® XP Service Pack 3(به اختصار به آن SP3 می گوییم) شامل جدیدترین بروزرسانی های این سیستم عامل است، علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد. این مقاله رسمی خلاصه ای از تغیرات صورت گرفته در Windows XP SP3 می باشد. (برای خواندن ادامه مقاله رسمی مایکروسافت جهت بررسی کلی نسخه سوم سرویس پک ویندوز طح، لطفا به ادامه مطلب بروید)

مقدمه
مایکروسافت بدون وقفه در حال تلاش است تا امنیت سیستم عامل هایش را بهبود ببخشد، امنیت و پایداری سیستم عامل Windows، برای همین این بخش سعی می کند، مایکروسافت بروزرسانی ها را توسعه بدهد، اصلاحات را، و دیگر اصلاحیه ها را که به وسلیه مشترکین به کمپانی مایکروسافت گزارش داده می شود. برای آسان تر کردن برای مشتریان،این اصلاحیه ها افزایش پیدا می کنند، مایکروسافت در فواصل معین در یک بسته مجزا ترکیب می کند، و آن را در یک بسته برای همه مشتریان سیستم عامل ویندوز در دسترس قرار می دهد، به این بسته ها service packs می گویند.

Windows® XP Service Pack 3 شامل جدیدترین بروزرسانی ها است، شامل Security Update (بروزرسانی امنیتی) و hotfixes (اصلاحیه ها) می باشد. هچنین شامل تعدادی از بخش های خارج از انتشار ها و علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد.
Windows® XP Service Pack 3 یک خط مبنا است برای تمام مشترکینی که هنوز از Windows® XP استفاده می کنند، برای مشتریان که از جدیدترین نسخه از ویندوز XP (منظور جدیدترین آپدیت های دریافت شده) استفاده می کنند Windows® XP Service Pack 3 می تواند شکاف های بسیار بزرگی را در Windows® XP پر کند، برای مثال شخصی که Automatic Windows Update را غیر فعال می کند، جدیدترین آپدیت ها در پنجره Windows Update برایش در دسترس نخواهد بود.
و توسعه دهندگان سرویس پک دوست دارند، در آخرین زمان ها قبل از منتشر شدن (نسخه نهایی)، آن را مورد آزمایش قرار دهند، و مایکروسافت برای راحتی مشتریانش این کار را انجام می دهد، کاربران احتیاج ندراند تا برای سه تا چهار سال آپدیت های Windows® XP را نصب کنند، و یا اینکه شریک شوند برای دریافت جدیدترین بروزرسانی ها. بروز رسانی ها خط مبانی هستند برای آزمایش سخت افزار و برنامه ها، این مقالهع به طور کلی یک نگاهی به Windows® XP Service Pack 3 دارد و دید کلی برای مشتریانی است که می خواهند Windows® XP Service Pack 3 داشته باشند

Service Pack 3 چیست
3 شامل جدیدترین بروزرسانی ها است، شامل Security Update (بروزرسانی امنیتی) و hotfixes (اصلاحیه ها) می باشد. هچنین شامل تعدادی از بخش های خارج از انتشار ها و علاوه بر تعداد کمی از تغییرات جدید سفارشی سیستم عامل را در بر دارد. سرویس پک 2 ویندوز XP در August 2004 منتشر شد (نزدیک به 4 سال پیش) از آن وقت به بعد، مایکروسافت صدها بروزرسانی منتشر کرده است. Windows XP SP3 شامل همه این بروز رسانی ها خواهد بود.
مایکروسافت ویژگی مهمی از Windows Vista به Windows XP SP3 اضافه نکرده است. به هر حال SP3 شامل Network Access Protection (به اختصار NAP) است، که این کمک می کند برای سازمان دهی در استفاده از Windows XP برای استفاده از قابلیت های جدید Windows Server® 2008 می تواند کمک بکند. به اضافه اینکه SP3 شامل Microsoft Windows Internet Explorer 7.0 نمی باشد، برای اطلاعات بیشتر درباره Microsoft Windows Internet Explorer 7.0، ببینید:پایگاه آگهی اعلام 936929 که حاوی همه بخش های Windows XP SP3می باشد را منتشر کرده است. دیگر بخش ها در مورد ویژگی “سطح - بالا” در Windows XP SP3 می باشد. برای مثال این سرویس پک شامل بروز رسانی های از قبل منتظر شده نیز هست، از قبیل،Microsoft® Management Console (MMC) 3.0 و Microsoft Core XML Services 6.0 (MSXML6). کاربران می توانند هر یک از این بروز رسانی ها را دانلود و به صورت مجزا آن را نصب نمایند و آنها را روی سیستم عامل Windows XP SP2 اعمال کنند. Windows XP SP3 همچنین شامل تعدادی بروز رسانی غیر قابل دسترس است، همانند،NAP و بروز رسانی هایی از فعال سازی محصولات ویندوز.

بروز رسانی غیر قابل دسترس است، همانند،NAP و بروز رسانی هایی از فعال سازی محصولات ویندوز.

قابلیت های جدید و تازه اضافه شده
جدول دوم درباره تعدادی از تغییرات مهم در Windows XP SP3 توضیح می دهد. با تعداد کمی استثنا، مایکروسافت چیز مهمی از ویژگی های Windows Vista را در Windows XP SP3 اضافه نکرده است، و این زودتر هم گفته شد. یکی از موارد استثنا اضافه شدن NAP به Windows XP هست، که این کمک می کند برای سازمان دهی در استفاده از Windows XP برای استفاده از قابلیت های جدید Windows Server® 2008 می تواند کمک بکند. بانک اعلام ها، لیستی درباره، آدرس های جدید منتشر کرده است که می توانید در 936929 ببینید.

گسترس سرویس پک 3
Windows XP SP3 تمام بروز رسانی های قابل دسترس بخش Microsoft Download Center را شامل می باشد. سرویس پک جدید همچنین “جواز عمده مشتری” را هم شامل می باشد. TechNet subscribers و MSDN® subscribers. در میان Windows Update، دانلود ها حجم های متفاوتی دارند، اما به نوعی در این مجموعه 70 مگابایت می باشند، بر اساس پیکربندی کامپیوتر ها؛ حجم بروز رسانی های بخش “مرکز دانلود” (متعلق به سایت رسمی مایکروسافت)نیز دارای حجم 580 مگابایت می باشند.
گسترش Windows XP SP3 اساسا، می خواهد مستقر شود روی Windows XP SP1 , SP2 و در حال تکمیل کردن آن است:
- کاربران می توانند مجموعه سرویس پک 3 را روی همه Windows XP SP1, SP2 نصب کنند
- Windows XP SP3 از تمام زبان هایی که ویندوز XP از آنها پشتیبانی می کرد (از جمله فارسی) پشتیبانی می کند.
- شما می توانید Windows XP SP3 را روی هر سیستمی از قبیل SP1,2 نصب کنید، برای مثال شما می توانید SP3 را روی کامپیوتری ای که Windows XP Media Center Edition with SP1 را اجرا می کند نصب و اجرا کنید.
- ابزار ها و راهنمایی ها برای مدیر سیستم اساسا بیانگر همه تغییرات در سرویس پک 3 نمی باشد، برای اطلاعات جامع تر و بییشتر ببینید، Deploy Windows XP Professional و Windows XP Service Pack 2 Deployment Information
سایت ها روی Microsoft TechNet.spx
- شما می توانید فعالیت ها خود را با استفاده از SP3 روی Microsoft Systems Management Server 2003 و Microsoft System Center Configuration Manager 2007 یا third-party solutions گسترش دهید، فرایند به طور اساسی تغییر نکرده است.
Windows XP SP3 برای نسخه x86 از Windows XP فقط می باشد. نسخه x64 ویندوز XP دارای سرویس Windows Server 2003 SP2 هستند، برای اطلاعات بیشتر به Windows Server 2003 Service Pack 2 مراجعه کنید.

خلاصه
Windows XP SP3 ترکیبی از همه کارهای موفق انجام شده در گذشته است، امنیت، بروزرسانی های پیاداری. همچنین آن تشکیل شده است از تعداد محدودی از ویژگی های بسیار بزرگ، اگر چه تغیرات در Windows XP تجربه شده است و مشابه ویژگی های Windows Vista می باشند. موارد زیز مهمترین اهدف Windows XP SP3 هستند:
- Windows® XP Service Pack 3 یک خط مبنا است برای تمام مشترکینی که هنوز از Windows® XP استفاده می کنند. که این کمک می کند برای جلوگیری از نصب تک تک بروز رسانی ها که بسیار پر زحمت است.
- پر کردن شکاف های سیستم عامل، احتمال دارد کاربران در خواست Automatic Updates را برای بروز رسانی رد کرده باشند و برای همین سیستم آنها آسیب پذیر باشد، و یا بروز رسانی های جدید در Windows Updates در دسترس نباشد.
برای اطلاعات بیشتر درباره Microsoft Windows XP Service Pack 3 به Windows XP Service Packs مراجعه نمایید:نسخه آپدیت شده ویندوز XP برای طرفداران این ویندوز ، نیازی هم به Active و CD-Key نیست.

نسخه جدید و آپدیت شده ویندوز اکس پی Microsoft Windows XP Professional SP3 Corporate Integrated June 2009


نام بسته سیستم عامل: Microsoft Windows XP Professional SP3 Integrated June 2009 Corporate-UP2DATE
نسخه ویرایش شده شده: SP3 Integrated June 2009 Corporate-UP2DATE
حجم فایل: 600 MB
سال تهیه: 2009
کارگاه سازنده: Microsoft
معرفی شده توسط: GiGa Download
رمز بازگشائی فایل فشرده شده: www.gigadl.net
سریال/کرک/فعال کننده: Yes
نوع سیتسم عامل اجرائی:
نوع لینک دریافت: Rapishare ; Megaupload


نسخه جدید و آپدیت شده ویندوز اکس پی Microsoft Windows XP Professional SP3 Corporate Integrated June 2009
With Windows XP Professional Edition with Service Pack 3, you get safer browsing and communication, powerful security tools, and improved experiences. Windows XP is the operating system release that unifies the Microsoft range, with all the desktop versions now built on the NT/2000 code base rather than the shakier foundation of Windows 95, 98, and Me. That makes XP a great upgrade for users of the now-obsolete 9x and Me line, but for those already on Windows 2000 Professional it is a closer call. Despite the similar name, there is no special synergy between Windows XP and Office XP, which works fine on Windows 2000.

* Automatically keep your PC up-to-date with the latest security enhancements including the Windows Security Center, Windows Firewall.
* Windows XP Professional provides rich, wireless network support, helping you simply and easily connect to wireless networks whether in your home, office, or out on the road.
* Quickly set up and connect all the computers, printers, devices, and an Internet connection in your home with the all new Network Setup Wizard.
* Encrypting File System provides an additional level of file protection from hackers and data theft by transparently encrypting files with a randomly generated key.
* Clean, simple design of Windows XP Professional puts the features you use most often at your fingertips, helping you find them quickly
 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 9 شهریور 1389    | توسط: mohammad reza amrah pour    | طبقه بندی: ویندوز،     | نظرات()