رو به شهـــــــــــــــر دیگری زی مـــردمان دیگری

 داستــــــــــــــــان دیگری گو با زبان دیگــــــــــری

                                   بهـــــــــر تو اینجا زمین و آسمان گشته ست تنگ

                                     زی زمین دیگـــــــــری شو و آسمـــــــــان دیگری

گر در این خر مهره بازار، از تو کس گوهر نخواست

  گوهــــــــــــــــــر تابان خود بر زی دکان دیگــــــری

                                  یار اگـــــــــــــر میدارد از تو سایه لطفــــــی دریغ

                                    سایه ئی دیگـــــــر بجوی از سایبان دیگــــــــری

عاقبت بی مهــــــــــری تو طاقتم را طاق کـــــرد

 ای خوشا بی مهـــــــری از نا مهربان دیگــــــری

                                  تو یگانه منعم گیتی نئـــــی،خواهـــــــــــد رسید

                                   لقمه درویش از گســــــــــترده خان دیگــــــــری

کرد آخــــــــــر کار خود را آشــــــــیانسوز خبیث

 فرصتی کو تا بســــــــــازم آشیان دیگــــــــری؟

                                    قاصــــــــــر آمد این بیان از شـرح راز سوز من

                                     بایدم دیگـــــــــــــر بیانی ،کو بیان دیگـــــــری؟

دکتر مسعود فرزاد(شاعر و مترجم و دوست نزدیک صادق هدایت)منبع:
http://delsaz.mihanblog.com

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 8 بهمن 1388    | توسط: mohammad reza amrah pour    |    | نظرات()