تبلیغات
ALL DOWNLOADS - دانلود سریال lost فصول 1تا4
فصل 1

دریافت لینکهای اپیزود 1 تا 12 از فایل اول ضمیمه شده

دریافت لینکهای اپیزود 13 تا 24 از فایل دوم ضمیمه شده

* Lost.Season1.Episode1-12.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (3.59 کیلوبایت - دفعات دانلود: 112 بار.)
* Lost.Season1.Episode13-24.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (3.4 کیلوبایت - دفعات دانلود: 57 بار.)

فصل 2
دریافت لینکهای اپیزود یک تا 12 از فایل اول ضمیمه شده

دریافت لینکهای اپیزود 13 تا 24 از فایل دوم ضمیمه شده

* Lost.Season2.Episode1-12.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (3.11 کیلوبایت - دفعات دانلود: 26 بار.)
* Lost.Season2.Episode13-24.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (2.43 کیلوبایت - دفعات دانلود: 27 بار.)

فصل3

دریافت لینکهای اپیزود صفر تا 12 از فایل اول ضمیمه شده

دریافت لینکهای اپیزود 13 تا 23 از فایل دوم ضمیمه شده
* Lost.Season3.Episode0-12.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (4.09 کیلوبایت - دفعات دانلود: 29 بار.)
* Lost.Season3.Episode13-23.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (3.52 کیلوبایت - دفعات دانلود: 35 بار.)
فصل4

دریافت لینکهای اپیزود صفر تا 7 از فایل اول ضمیمه شده

دریافت لینکهای اپیزود 8 تا 14 از فایل دوم ضمیمه شده

* Lost.Season4.Episode0-7.HD_www.tvshow.ir.txt (2.55 کیلوبایت - دفعات دانلود: 32 بار.)
* Lost.Season4.Episode8-14.HD.RS_www.tvshow.ir.txt (1.96 کیلوبایت - دفعات دانلود: 35 بار.)
بر گرفته از سایت www.lost.ir
src="http://www.xpango.com/fe/img/cnt/how_it_works/webmasters/xpango_banner_sony_ps3.gif" alt="Click here to get your free mobile phone or apple ipod" name="http://www.xpango.com" "width=468 height=60" border="0">